قطعات بهشت زهرا

قطعات بهشت زهرا

قطعات بهشت زهرا

در بهشت زهرا( سلام الله عليها) جهت دفن اموات قطعات، مختلفي وجود دارد كه در حال حاضر قطعه عمومي سه طبقه، قطعه دو طبقه، قطعات غير جاري، قطعات شهدا، والدين شهدا، هنرمندان ونام آوران، اصحاب رسانه و قطعه اهداي عضو و آرامگاههاي خانوادگي انواع آن را تشكيل مي دهند.
قطعه عمومي :
در اين قطعه كه قبور آن بصورت سه طبقه ايجاد شده ، به جهت دفن درگذشتگان در طبقه اول هيچگونه هزينه اي بابت قبر دريافت نمی گردد و فقط هزينه خدمات شامل: (( حمل متوفي با آمبولانسهاي جديد از سطح شهر تهران، تغسيل، تكفين، نماز ميت، حمل به قطعات، تدفين، همسطح سازي قطعه و نصب سنگ)) طبق نرخ مصوب جهت استفاده كنندگان از قطعه عمومي سه طبقه دریافت می گردد.
 
قطعات‌ شهدا :
اين‌ قطعات‌ كه‌ ابدان‌ مطهرشهداي‌ گرانقدرانقلاب‌ اسلامي‌ و دفاع مقدس رادرخودمدفون‌ دارد، همه‌ روزه‌ مورد بازديد ‌ زايران‌ وخانواده‌هاي‌ معظم‌ شهدا ومهمانان‌ ديگرازاقصي‌ نقاط‌ كشوروجهان‌ است‌.
حضورمسئولين‌ مختلف‌ درمناسبتهاي‌ خاص‌ وديگراقشار دراين‌ قطعات‌ به‌ نوعي‌ درفرهنگ‌ ما ، تجديد ميثاق‌ با آرمانهاي‌ مقدس‌ حضرت‌ امام‌ (رضوان الله تعالي عليه) ، شهيدان‌ و رهبري‌ معظم‌ انقلاب‌ اسلامي تلقي‌ مي‌گردد و به‌ همين‌ انگيزه‌ است‌ كه‌ بهشت‌ زهرا(سلام الله عليها) ساليانه‌ و بطور متناوب‌ ميزبان‌ مديران‌ و مسئولين‌ طراز اول‌ ميهن اسلامي‌ است‌.
 
قطعات‌ خانواده‌ شهدا (صالحین):
اين‌ قطعات‌ محل‌ دفن‌ بستگان‌ درجة‌ اول‌ «شهيد» شامل‌: پدر،مادر،همسر،وفرزند شهيد و جانبازان بالاي 25 درصد بوده‌ كه‌ بانامه‌رسمي‌ وتأييديه‌ بنياد شهيدانقلاب‌ اسلامي‌ تهران‌ بزرگ‌ انجام‌ مي‌پذيرد.
 
قطعه‌ هنرمندان ، نام‌آوران‌ و اصحاب رسانه:
اين‌ دو قطعه‌، هنرمندان‌،نويسندگان‌ ونام‌آوراني‌ كه‌ به‌ نوعي‌ درراه‌ اعتلاي‌ نام‌ ايران‌ اسلامي‌ تلاش‌ نموده‌اند رادرخود مدفون‌ دارد.
 
صدور مجوز دفن‌ دراين‌ قطعه‌ به‌ عهده‌ معاونت‌ هنري‌ وزارت‌ ارشاد اسلامي‌ يا رياست كميته المپيك و رياست شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.
 
آرامگاه‌ خانوادگي‌:
آرامگاه‌هاي خانوادگي‌ ‌داراي‌ 67مترمربع‌ مساحت‌، شامل‌ 25 قبريك‌ طبقه‌ بوده كه‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ دوطبقه‌ و 3 طبقه مي‌باشد.
 
قبور خانوادگي:
اين قبور در گوشه اي از فضاي روباز قطعات دوطبقه ايجاد شده و داراي 10 قبر سه طبقه مي‌باشد.

تبلیغات

پشتیبانی سایت 09126176340