درباره ما

خبر ناگهانی از دست دادن عزیز، خانواده را غرق در ماتم و اندوه فرو میبرد و همین امر سبب شده تا توان انجام هر کاری را از بازماندگان سلب نماید. اما به هر سوی بایستی نسبت به برگزاری مراسم ترحیم در یک زمان کوتاه اقدام نمود تا در آینده حسرت امور فراموش شده برای بازماندگان باقی نماند.

به همین جهت ما تلاش داریم تا با دسترسی آسان از طریق وب سایت ای مسجد برای همگان امکان کمک در هرچه بهتر برگزار شدن مراسم ترحیم را انجام دهیم.

 

تبلیغات

پشتیبانی سایت 09126176340