مراحل تدفین در تهران

مراحل تدفین در تهران

مراحل تدفین در تهران

مراحل تدفين چيست؟ (براي دفن يك ميت چه مراحلي را بايد انجام داد؟)
 
براي انجام امور كفن و دفن يك متوفي در شهر تهران بايد موارد ذيل انجام پذيرد: 
-  ابتدا جهت دريافت گواهي فوت به پزشك يا بيمارستان مربوطه و  در صورت غیر طبیعی بودن علت مرگ به پزشكي قانوني مراجعه ‌نماييد. 
 
-  پس از دريافت گواهي فوت جهت حمل متوفي با پايانه مركزي آمبولانس هاي سازمان بهشت زهرا(س) واقع در خيابان ميرزاي شيرازي به شماره تلفن  9- 88901226 تماس گرفته تا آمبولانس به محل اعزام شود. قابل توجه است در صورتيكه متوفي در بيمارستان فوت نموده و يا در پزشكي قانوني باشد با هماهنگي هاي انجام شده  اين تماس توسط مسئول پذيرش بيمارستان يا پزشكي قانوني انجام مي‌پذيرد. 
 
- پس از انجام مراحل حمل متوفي و تحويل آن به سردخانه بهشت زهرا(س) ، خانواده و بستگان متوفی جهت انجام مراحل اداري به واحد پذيرش مراجعه نموده و با تعيين قبور و خدمات و پرداخت صورتحساب ، مجوزهاي مربوط به تطهیر و تدفين صادر مي‌گردد.
 
- مباشر در ابتدا به عنوان راهنما به شما معرفی می شود . پاسخگویی مناسب به مراجعین داغدار و خدمات رسانی به خانواده های محترم آنان از اصلی ترین وظیفه "مباشر" است. مباشر برای ارتباط موثر با شما شهروند محترم و پیگیری دقیق کارتان تا پایان مسیر اداری به همکاری شما نیاز دارد.
 
- پس از اتمام مراحل شرعي و عرفي تطهیر ، تكفين و انجام نماز ميت، متوفي با آمبولانسهاي داخلي  بهشت زهرا(س) كه در محل حاضر هستند به قطعات مورد نظر جهت خاکسپاری منتقل مي گردند. 
-   خدمات اكو و مداح در محل قطعات مورد نظر مستقر بوده و با راهنمایی مباشر می توانید از این خدمات استفاده کنید.
 
-  در صورتي كه صاحبين متوفي بخواهند درگذشتگان خود را جهت دفن به شهرستان اعزام كنند آمبولانس هاي  بخش خصوصي مستقر در سازمان امر فوق را انجام مي دهند.
 
 
- آگاه باشید که همه هزینه های مربوط به خدمات کفن و دفن شامل؛ آمبولانس جهت حمل جنازه تا سردخانه،تطهیر،خاکسپاری،آمبولانس جهت حمل تا قطعه ، خواندن نماز میت، پاگیری قبور و نصب سنگ سیاه طبق تعرفه های مصوب مراجع قانونی از طریق فیش بانکی دریافت می گردد. خواهشمندیم از پرداخت وجه به متکدیان و سودجویان در طول زمان حضور در سازمان بهشت زهرا(س) اکیداً خودداری کنید.
 
 
 
- سودجویان و متکدیان تحت هر عنوان از قبیل قرآن خوان، ریختن آب روی قبر، نظافت ، سنگ فروشی ، عرضه گل و گیاه و گلاب ، دعا برای اموات و رفتگان هیچ ارتباطی با سازمان بهشت زهرا(س) ندارند و هرگونه پرداختی در این موارد باعث کمک به سودجویان و ازدیاد آنها می گردد.
 
 

تبلیغات

پشتیبانی سایت 09126176340